برگشت وجه

♦ چنانچه کالای خریداری شده به دست شما نرسد و یا کالا با سفارش داده شده مغایرت داشته باشد، نظاره سیستم تضمین می دهد که وجه پرداختی به شما برگشت داده میشود.

♦ در صورت عدم مطابقت کالای دریافتی با کالای سفارش داده شده، خریدار ۲۴ ساعت پس از دریافت کالا فرصت دارد تا به نظاره سیستم اطلاع دهد.