لغو سفارش

شما میتوانید با مراجعه به سبد خرید سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید.