پرداخت وجه

پرداخت وجه

  • از طریق درگاه پرداخت اینترنتی
  • کارت به کارت کردن
  • نام بانک:تجارت 
  • بنام : محمد کاظمی