آموزش رایگان دوربین مداربسته

سیستم های دوربین مداربسته
دوربین ھای مداربسته به طور کلی به دو دسته دوربینھای آنالوگ و شبکه تقسیم بندی می شوند.

  • دوربین مداربسته انالوگ: سیستم مداربسته آنالوگ را می توان نسل قدیمی تر دوربین ھای مداربسته معرفی کرد. این دوربین ھا به دلیل سادگی و ارزان قیمت بودن ھنوز ھم دارای استفاده زیادی ھستند. در واقع خروجی کارکرد در
    این سیستم را سیگنال ھایی با شکل موج سینوسی تشکیل می دھد.
  • دوربین مداربسته شبکه یا دیجیتال: دوربین ھای مداربسته تحت شبکه نسل بعدی دوربین ھای مدار بسته ھستند. این دوربین ھا با وجود گران قیمت بودن به دلیل قابلیت ھای بسیار خوب و کیفیت تصویر بالاتر در حال جایگزینی
    به جای دوربین ھای انالوگ ھستند. و به زبان ساده خروجی این سیستم به منظور تحلیل ٠ و ١ می باشد.

انواع دوربین ھای مداربسته چه انالوگ و چه دیجیتال، معمولا از تجھیزات مشترکی ساخته می شوند. مھمترین بخش یک دوربین مداربسته چیپ تصویر آن است. این چیپ تصویر وظیفه تبدیل رشته ھای نوری به اطلاعات دیجیتال را
برعھده دارد. قیمت دوربین ھای مداربسته با توجه به قابلیت ھای آنھا و کیفیت ساخت آنھا متغییر می باشد.

برای خواندن ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید…

مطالعه بیشتر

دانلود دانلود رایگان کتاب آموزش نصب دوربین مداربسته