تعرفه نصب دوربین مداربسته سال ۱۴۰۲

خبر;نظاره سیستم; سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک و هزینه نصب دوربین مدار بسته در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

•این صفحه بروز میشود.™

 تعرفه نصب دوربین مداربسته در سال ۱۴۰۲ قرار میدهیم.

* دانلود تعرفه نصب دوربین مداربسته در سال ۱۴۰۲ (لینک)

تعرفه مربوط به سال ۱۴۰۲ است.

ردیف عنوان خدمت واحد خدمت تعرفه(تومان)

 

۱ نصب و راه اندازی پروژکتور دید در شب IR خارج از ساختمان تا ارتفاع ۶ متری عدد ۵۹۰/۰۰۰
۲ طراحی سامانه دوربین مداربسته(شامل تهیه نقشه جایگذاری دوربین ها، مسیرهای ارتباطی، لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری) نفر/ساعت کارشناس درجه ۱
۳ نصب و تنظیم نسخه کارخواه نرم افزار نظارت و مدیریت تصویر نسخه ۸۸۰/۰۰۰
۴ انجام تنظیمات انتقال تصویر سری توافقی
۵ نصب و راه اندازی دستگاه ذخیره سازی خارجی و انجام تنظیمات لازم دستگاه ۱/۴۰۰/۰۰۰
۶ تنظیم نرم افزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربین بابت هر کانال فعال کانال ۱۷۰/۰۰۰
۷ جمع آوری تجهیزات دستگاه نصف هزینه نصب
۸ نصب کاور و پایه استاندارد دوربین (براکت + هوزینگ) عدد ۸۸۰/۰۰۰
۹ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار Speed dome دستگاه ۱/۰۳۵/۰۰۰
۱۰ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هرنوع در ارتفاع بالاتر از ۳ متر بابت هر متر اضافه متر ۲۹۶/۰۰۰
۱۱ نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمان تا ارتفاع ۶ متری دستگاه ۷۱۰/۰۰۰
۱۲ نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمان(بالاتر از ۳ متر – بابت هر متر اضافه) متر ۱۱۹/۰۰۰
۱۳ نصب و راه اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفن اسپیکر، حافظه داخلی، ورودی و خروجی آلارم و… عدد ۴۷۰/۰۰۰
۱۴ آموزش کاربری و مدیریت سامانه توافقی
۱۵ انجام تنظیمات انتقال تصویر سری توافقی
۱۶ انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر(شامل نرم افزارهای شمارش، تشخیص چهره، حفاظ مجازی، پلاک خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه کارشناس شبکه درجه ۱
۱۷ نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی دستگاه ۸۸۰/۰۰۰
۱۸ نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متری برای نصب دوربین عدد ۴۱۳/۰۰۰
۱۹ اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم افزاری دوربین تحت شبکه دستگاه ۱۴۸/۰۰۰
۲۰ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار PTZ تا ارتفاع ۶ متر دستگاه ۲۹۶/۰۰۰
۲۱ راه اندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمان تا ارتفاع ۶ متری دستگاه ۸۸۷/۰۰۰
۲۲ راه اندازی و تنظیمات نرم افزاری دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمان دستگاه ۵۹۱/۰۰۰
۲۳ نصب فیزیکی دوربین ثابت و تنظیم زوایا تا ارتفاع ۳ متری دستگاه ۴۷۳/۰۰۰

 

این تعرفه مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

ردیف عنوان خدمت واحد خدمت قیمت(تومان)
۱ نصب فیزیکی دوربین ثابت و تنظیم زوایا تا ارتفاع ۳ متری * دستگاه ۳۰۵/۵۰۰
۲ نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمان(بالاتر از ۳ متر – بابت هر متر اضافه)*** متر ۷۶/۸۰۰
۳ راه اندازی و تنظیمات نرم افزاری دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمان** دستگاه ۳۸۱/۸۰۰
۴ نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمان تا ارتفاع ۶ متری* دستگاه ۵۷۲/۴۰۰
۵ راه اندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمان تا ارتفاع ۶ متری ** دستگاه ۴۵۹/۰۰۰
۶ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هرنوع در ارتفاع بالاتر از ۳ متر بابت هر متر اضافه*** متر ۱۹۱/۱۰۰
۷ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار PTZ تا ارتفاع ۶ متر دستگاه ۱۹۱/۱۰۰
۸ اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار Speed dome دستگاه ۶۶۸/۲۰۰
۹ اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم افزاری دوربین تحت شبکه دستگاه ۹۵/۷۰۰
۱۰ نصب کاور و پایه استاندارد دوربین (براکت + هوزینگ) عدد ۵۷۲/۴۰۰
۱۱ نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متری برای نصب دوربین عدد ۲۶۷/۰۰۰
۱۲ جمع آوری تجهیزات دستگاه ۵۰ درصد هزینه نصب
۱۳ نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی دستگاه ۵۷۲/۴۰۰
۱۴ تنظیم نرم افزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربین بابت هر کانال فعال کانال ۱۱۴/۴۰۰
۱۵ انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر(شامل نرم افزارهای شمارش، تشخیص چهره، حفاظ مجازی، پلاک خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۱۶ نصب و راه اندازی دستگاه ذخیره سازی خارجی و انجام تنظیمات لازم**** دستگاه ۹۱۵/۸۰۰
۱۷ نصب و تنظیم نسخه کارخواه نرم افزار نظارت و مدیریت تصویر نسخه ۵۷۲/۴۰۰
۱۸ انجام تنظیمات انتقال تصویر سری توافقی
۱۹ طراحی سامانه دوربین مداربسته(شامل تهیه نقشه جایگذاری دوربین ها، مسیرهای ارتباطی، لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری) نفر/ساعت کارشناس شبکه درجه ۱
۲۰ آموزش کاربری و مدریت سامانه توافقی
۲۱ نصب و راه اندازی پروژکتور دید در شب IR خارج از ساختمان تا ارتفاع ۶ متری عدد ۳۸۱/۸۰۰
۲۲ نصب و راه اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفن اسپیکر، حافظه داخلی، ورودی و خروجی آلارم و… عدد ۳۰۵/۵۰۰

مطالعه بیشتر